Felhasználási feltételek


Ez a szerződés szabályozza a  Mapix Film Kft. információk letöltését és felhasználását. A letöltéssel a felhasználó elfogadja a jelen szerződést.
A letöltések általában a nap 24 órájában, heti hét napon keresztül rendelkezésre állnak. A Mapix Film Kft. azonban nem vállal felelősséget az internetkapcsolat és a számítógépes rendszerek jellegéből adódóan szünetelő elérhetőségért.
 
A  Mapix Film Kft. gondoskodik a letöltések naprakész állapotának fenntartásáról. A  Mapix Film Kft. azonban fenntartja a jogot, hogy az információkat bármikor módosítsa, különös tekintettel a műszaki, ill. gazdasági fejlesztésekre, vagy a módosult felhasználási és keretfeltételek – akár árképzési vagy kereskedelmi jellegűek – figyelembe vétele céljából, anélkül, hogy a módosításokról hirdetményt tenne közzé vagy értesítést küldene.
 
A felhasználó jogai és kötelezettségei
A tartalmat – különösen szerzői jogi szempontból – a  Mapix Film Kft. vagy harmadik fél szerzői jogai védik. Tilos az anyagot a  Mapix Film Kft. vagy a megfelelő jogbirtokos kifejezett előzetes írásos beleegyezése nélkül felhasználni, különös tekintettel a reprodukálásra, terjesztésre, előadásra, bemutatásra, továbbításra, közzétételre, valamint más jellegű feldolgozásra vagy átalakításra.
 
Ha a szerzői jogok értelmében meghatározott körülmények között a beleegyezés nélkül történő használat elengedhetetlen, akkor az nem állhat szemben a felhasználási jogok fent említett korlátozásaival.
 
A  Mapix Film Kft. a felhasználót egyszeri, bármikor visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható joggal ruházza fel a letöltések felhasználására, hogy a már létező üzleti megállapodások keretein belül segítse az üzleti tranzakciókat. Minden szerzői jog és megjegyzés változatlanul érvényes.
 
Felelősség
Az elérhetővé tett tartalom és letöltések, illetve a jelen szerződés semmilyen jótállást vagy garanciát nem feltételez. Ezekkel kapcsolatban semmilyen szavatossági igény nem támasztható.
 
A  Mapix Film Kft. nem vállal semmilyen felelősséget az információk helyességéért, teljességéért, minőségéért és megbízhatóságáért, illetve az információk felhasználásával elérni kívánt eredményért. A  Mapix Film Kft. nem vállal felelősséget a letöltések használatából eredő károkért, mint az üzemszünet, az elmaradó bevétel, az információk vagy adatok elvesztése.
 
A Mapix Film Kft. nem vállal felelősséget a károkért (mindegy, milyen jogalapból erednek), amelyek a használatból, a használat sikertelenségéből, az esetleges hardveres vagy szoftveres hibákból vagy a felhasználó hibás rendszerbeállításaiból erednek. A letöltés saját felelősségre történik. A Mapix Film Kft. nem vállal felelősséget az információkkal kapcsolatban, különösen annak használhatóságára, helyességére, teljességére és vírusmentességére vonatkozóan.
 
A  Mapix Film Kft. továbbá nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek vírusokból, trójai programokból, hamis riasztásokból vagy hasonló programokból, valamint programokból erednek, valamint olyan programrészekért vagy kódokért, amelyek a rendszer vagy a rendszer egyes részeinek teljesítménycsökkenéséhez, tönkremeneteléhez vagy leállásához vezetnek. A felhasználó saját maga köteles a vírusok vagy más kártékony programok elleni védelemről gondoskodni.
 
A Mapix Film Kft.  nem vállal felelősséget a hibásan küldött adatokért, az ezen adatok harmadik fél általi manipulálásáért, különös tekintettel a  Mapix Film Kft. hálózataihoz és rendszereihez illetéktelen harmadik fél által történő hozzáférésre, amennyiben arra a Mapix Film Kft.-nél nincsen felhatalmazás.
A felelősséget nem zárjuk ki a kötelező felelősségvállalás mértékéig, pl. szándékos mulasztás, gondatlanság, minőségi garanciák vagy a szerződés megszegése esetén, haláleset, személyi sérülés vagy egészségügyi károk esetén, illetve a termékszavatossági törvény által előírt felelősség esetén. A szerződés alapvető feltételeinek megszegése miatti kártérítés a jellemző, előre látható károkra korlátozódik, amennyiben nem történt szándékos mulasztás vagy súlyos gondatlanság. A felhasználó kárára megfordított bizonyítási teher erre nem vonatkozik.
 
Ha bármilyen kérdése lenne, szívesen állunk rendelkezésére
Kapcsolat
s303ds_5w6t50dvFelhasználási feltételek